REKLAAM
 
Majandus (Anekdoot)
Müügikuulutus (LÄTI RAADIO)
Vahetada 36-aastane naine kahe 18-aastase vastu. Varianti 4 korda 9 mitte pakkuda! (-, artikkel veebiaadressil)
 
Majandus ((L)ibauudised)
Innovatsioon Läti-moodi
Läti vabariigi majandusministeerium teatas, et nende riik on sarnaselt Eestiga valmis pakkuma võimalikele välisinvestoritele uusi võimalusi ja sellega seoses pakutakse Lätis alates 2016. aastast võimalust omandada Läti vabariigi e-resistentsus.
Majandusministeeriumi pressiesindaja sõnul on e-maailma pealetung kogu maailmas röövinud väga paljudelt inimestelt privaatsfääri ja teinud neist internetisõltlased ning uudne teenus võimaldab inimestel elada nii, et e-maailma pole nende jaoks olemaski.
"Loomulikult saab e-resistentsuse taotlemiseks avalduse esitada ainult paberkandjal ning infot sellise võimaluse kohta te internetist ei leia", lisas pressiensindaja.
 
Majandus (Anekdoot)
Millal alustate?
Personaliülem lõpetab töövestluse järjekordse töölesoovjaga: „Te sobite meile. Me maksame Teile esimesel kolmel kuul 5 eurot tunnis ja kolme kuu pärast tõstame töötasu 10-euroni tunnis! Millal Te soovite alustada?“
„Kolme kuu pärast“, vastab töölesoovja! (Hannes Toomsalu)
 
Majandus (Anekdoot)
Müügimehed
Kolm müügimeest võtavad napsu ja hakkavad ärplema.
Esimene: "Kujutate ette- ma müüsin kurdile viimasepeal stereosüsteemi!"
Teine: "See pole midagi, ma müüsin pimedale ülivinge LED-teleka!"
Kolmas: "Aga ma müüsin poliitikule käokella!"
Teised imestunult: "Ja mis selles nii erilist on?"
Kolmas: "Koos käokellaga müüsin ka kotitäie linnutoitu..." (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Anekdoot)
Kampaanialõhe
RIMI-s on kalapäevade raames müügil kampaaniahinnaga lõhe.
Blondiin: "Palun mulle üks kampaaniahinnaga lõhe."
Müüja: "Kampaanialõhet enam ei ole."
Blondiin: "Mis tähendab, et ei ole?!"
Müüja: "See on täpselt vastupidine sellele, et on." (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Anekdoot)
Paha tuju
Maximas kassiir tujutu ja morn. Läheb klient mööda ja küsib kaastundlikult:
"Miks nii nukker? Kas on tuju paha?".
Kassiir ei tõsta pilkugi:
"Kjusige pjalun infoljetist". (Manivald Kaev)
 
Majandus (Anekdoot)
Röövimine päise päeva ajal
-Hallo! Politsei?! Ma olen kullapoe omanik. Mind tahetakse röövida!
-Rabinovitš, see olete jälle teie? Kui klient tahab saada toodetelt natuke allahindlust, siis see pole seaduse järgi röövimine. (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Kild)
Majandus
Elu Eestis-see on nagu tunnel,kus keeratakse välja viimased 60W hõõglambid… (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Kild)
Elust
Elu-see on inimkonna parema poole igavene võitlus tugevama poolega… (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Anekdoot)
Kampaania
Lennukompanii kuulutab klientide arvu suurendamiseks välja soodustuse ärimeestele. See seisneb selles, et nad võivad oma naise tasuta kaasa võtta. Pakkumisel on menu – reisijate arv suureneb tunduvalt.

Mõne aja pärast saadab kompanii ärimeeste abikaasadele ankeedi, paludes väljendada oma arvamust niisuguse reisi kohta.
Enamik ankeetidest tuleb tagasi peaaegu ühesuguse tekstiga:

"Ma ei tea, millist lennureisi te mõtlete, kuid ilmselt olete ankeedi saatnud valel aadressil, sest ma pole kusagil käinud." (Kaido Üpraus)
 
Majandus (Anekdoot)
Arendame-parendame
Üks põhjala ettevõte ja üks jaapani ettevõte otsustasid hakata teineteise jõudu katsuma iga-aastases kaheksameheliste paatidega sõudmisvõistluses.
Mõlemad meeskonnad treenisid kaua ja sihikindlalt. Võistusõudmispäeval olid mõlemad meeskonnad tippvormis. Finisis konstateeriti, et jaapanlased võitsid peaaegu ühe kilomeetriga.Põhjala meeskonna masendus oli pärast kaotust suur. Ettevõtte kõrgeim juhtkond otsustas, et järgmisel aastal tuleb võita ja määras ametisse töörühma ülesandega probleemi uurida.
Töörühm avastas peale tohutut analüüsimist, et jaapanlastel sõudsid seitse meest ja üks tüüris, põhjala meeskonnas aga sõudis üks mees ja seitse tüürisid.
Sellises kriisiolukorras näitas ettevõtte juhtkond ebatavalist ja tähelepanuväärset teovõimet. Viivitamatult võeti tööle vastav erialaste Konsultatsioonide AS, mis sai ülesandeks uurida põhjala meeskonna struktuuri.
Peale mitmekuist usinat tööd jõudsid eksperdid järeldusele, et liiga palju mehi oli tüürimas ja liiga vähe sõudmas. Tuginedes ekspertide selgitusele viidi kohe läbi vahetuid muudatusi meeskonna struktuuris. Nüüd oli meeskonnas neli tüürimeest, kaks vanemtüürimeest, üks tüürimisjuhataja ja üks sõudja. Peale selle kehtestati juhtkonnale preemiasüsteem sõudja motivatsiooni suurendamiseks: "Meil tuleb laiendada ta tööpiirkonda ja usaldada talle suuremat vastutust!".
Järgmisel aastal võitsid jaapanlased kahe kilomeetriga. Põhjala ettevõte vallandas sõudja põhjendusega, et sõudja töösaavutus oli ebakvaliteetne, kuid maksis siiski juhtkonnale preemia näitamaks lugupidamist tehtud suurte pingutuste ja eneseohverduste eest.Konsultatsioonide AS töötas välja uue analüüsi, millest järeldus, et oli valitud õige taktika ja et ka motivatsioon oli olnud hea. Ainus, millele meetmeid ei olnud rakendatud, oli materjal. Seepärast märgiti ettevõttele antud soovituses, et materjali tuli parendada.Sel aastal on põhjala ettevõte välja töötamas uut paati järgmise aasta võistussõudmiseks. Kui sellest ei piisa, tuleb väljatöötamisele uus preemiasüsteem juhtkonnale. (Margus Lepa)
 
Majandus (Anekdoot)
Isa teab
Juudi perekond Venemaal.
Laps: "Isa, kes mõtles välja 8. märtsi tähistamise?"
Isa: "Olid vist Klara Zetkin ja Rosa Luxemburg.."
Laps: "Aga miks nad seda tegid?"
Isa: "Ei tea nii täpselt, võib-olla kauplesid nad lilledega..." (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Kild)
Praktiline tütarlaps
Praktilise meelega tütarlaps ei kanna kunagi stringe, sest nendest ei saa hiljem enam lappe teha... (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Anekdoot)
Tõeline orjapidaja
Rahandusministri kõrvu jõuavad kuuldused, et üks talunik Lõuna-Eestis kohtleb oma töölisi nagu orje ja ei maksa neile töötasu. Saadab siis maksuametniku kontrollima. Ametnik läheb taluniku juurde ja nõuab ülevaadet tööjõust.
„Mul on siin peamiseks abiliseks sulane“, seletab talunik. „Ma maksan talle 200 eurot nädalas, tal on prii elamine ja toit!“
„Siis on üks koduabiline“, jätkab talumees. „Ta koristab ja teeb süüa. Temale ma maksan 150 eurot nädalas. Tal on samuti prii elamine ja toit.“
„Ning lõpuks on mul üks opakas“, lõpetab talumees ülevaate. „Ta teeb 90% vajalikust tööst. Ta maksab ise oma elamise ja lobi eest. Talle ma maksan 10 eurot nädalas, ostan talle igal laupäeval pudeli viina ja vahetevahel magab ta mu naisega!“
Maksuametniku silmad hakkavad särama ja ta soovib koheselt rääkida selle tobukesega.
„See olen mina“, vastab talunik! (Hannes Toomsalu)
 
Majandus (Kild)
Säästud
-Vabandust, kuskohas te hoiate oma säästusid?
-Unistustes... (Sõbralt kuuldud)
REKLAAM