REKLAAM
 
Majandus (Sõnaseletus)
EURO
Majandusmõiste:
EUR= Eesti uus rubla (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Sõnaseletus)
Konkurent
konkurent - ilge lobudiku eest küsitav üür. (Margo Vaino)
 
Majandus (Sõnaseletus)
Masumaksja
Uudissõna - "masumaksja". Maksja, kes vaatamata masule jätkab maksmist ehk kes masu kinni maksab. (Erik Sakkov)
 
Majandus (Sõnaseletus)
Eluasemelaen
Eluasemelaen- elu asemel laen (Sõbralt kuuldud)
 
Majandus (Sõnaseletus)
Avalduspõhine majandus
Avalduspõhine majandus- majandusvorm, kus tee majandusliku heaoluni viib peamiselt läbi parteisse avalduse kirjutamise.
REKLAAM